?תאונה בחדר הכושר: מתי ניתן לתבוע פיצויים

 

רבים מאתנו מתאמנים בחדר כושר, כדי לשמור על גוף חטוב ובריא, תוך ידיעה כי עיסוק בפעילות גופנית מסוג זה כרוך בסיכונים מסוימים לפציעה. אולם, ישנן פציעות בחדר כושר אשר ניתן היה למנוע אותן, משום שהגורם להן הוא רשלנות של מדריך חדר הכושר ו/או בעלי המקום. במצב כזה, יוכל המתאמן

שנפגע להגיש תביעה כספית ולקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.

 

?מתי ניתן לתבוע פיצויים

אחד מכללי המפתח בדיני הנזיקין הוא כי כדי לתבוע אדם או גורם בשל נזק שנגרם לנו, הוא קיומה של חובת זהירות של הפוגע כלפי הנפגע. אם לא קיימת חובת זהירות, הרי שלא ניתן יהיה לטעון לרשלנות ולדרוש פיצוי כספי. מכוני כושר מחויבים לשמור על בטחון המתאמנים שלהם ולשם כך עליהם לנקוט בפעולות שונות כגון: דרישה להצגת אישור רפואי כתנאי לרישום המתאמן בחדר הכושר, לדאוג בכל עת לתקינות המכשירים במקום, להעסיק מדריכי כושר מיומנים, מתן הסבר מלא וברור לכל מתאמן לגבי המכשירים השונים, לדאוג לתאורה מתאימה במקום וכיו"ב.

 

כאשר בעלי חדר הכושר לא קיימו אחד או יותר מהנ"ל וכתוצאה מכך נגרם נזק פיזי ממשי למתאמן, קמה לו עילת תביעה בגין רשלנות. פירוש הדבר הוא כי המתאמן יוכל לתבוע פיצוי כספי בגין כל הנזקים שנגרמו לו בשל הפגיעה: הוצאות רפואיות, אובדן כושר עבודה, עוגמת נפש וכדומה. לשם כך יש לפנות לעורך דין המתמחה בנזיקין, אשר יגיש בשם הנפגע תביעה נגד הגורמים הרלוונטיים, למשל, חברת הביטוח המבטחת את חדר הכושר, במסגרת 

נזקי צד ג

 

?נפצעת בחדר כושר? מה עליך לעשות

עם קרות הפציעה, הצעד הראשון הוא לדווח מיידית לבעל המקום, לתעד את הפציעה וכן את המקום בו היא התרחשה בחדר הכושר. אם מצבו של המתאמן קשה, יש כמובן לפנות באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי ולחזור ולתעד את מקום הפגיעה כאשר הדבר מתאפשר. במקרה שבו  היו עדים לפגיעה, כדאי מאוד לקחת את פרטי הקשר שלהם, על מנת שניתן יהיה לגבות מהם עדות בשלב מאוחר יותר, אם יהיה בכך צורך, במסגרת התביעה שיגיש הנפגע.

 

בעת קבלת טיפול הרפואי, יש לשים לב כי הרופא מתעד בצורה מסודרת את כל השתלשלות העניינים כפי שהנפגע מתאר אותה ויש לשמור את כל תוצאות הבדיקות שנעשו לרבות צילומי CT בדיקות MRI, בדיקות דם וכיו"ב. נבהיר כי כל התיעוד הנ"ל הוא קריטי והכרחי, על מנת שניתן יהיה לבסס את טענת הרשלנות ואת טיב הפציעה והנזקים של הנפגע. 

 

התנהגות המתאמן - אשם תורם

ישנם לא מעט מקרים בהם המתאמן עצמו לא נזהר בעת שהותו בחדר הכושר. האם במצב כזה תביעתו לפיצויים תידחה? לא בהכרח. ישנו מושג בנזיקין הנקרא אשם תורם. פירושו, כשמו כן הוא, כי הנפגע תרם לפציעתו ועל כן גם הוא נושא באחריות לגביה. במצבים מעין אלו, יכול בית המשפט לקבוע כי שני הצדדים אחראים לפגיעה ולפיכך, לקבל את התביעה, אך לפסוק לנפגע פיצוי נמוך יותר מזה שנדרש בכתב התביעה, בשל אשם תורם. היקף האחריות שיוטל על כל צד תלוי כמובן בנסיבות המקרה, כאשר לעיתים המתאמן נהג בחוסר שיקול דעת בולט וחלקו בפציעתו משמעותי מאוד ולעומת זאת, ישנם מקרים בהם הפציעה נגרמה בעיקר בשל רשלנות המקום.