תאונות דרכים:

מתי עלי להתחיל את התביעה?

רצוי לפנות לקבלת ייצוג של עו"ד בשלב המוקדם לתאונה, בכדי שהעו"ד יכול ללוות ולהנחות את הנפגע כבר מהשלב הראשוני מול הגורמים שיש לפעול מולם. וזאת בכדי למזער את הנזק שיכול להיגרם ובכך הנפגע יכול למקסם את פיצויו בגין התאונה, זאת ועוד יש לאסוף את כל המסמכים הרפואיים אשר הצטברו ולהעבירם לעו"ד המטפל.
 

 


האם קמה לאדם הניזוק מעוולה והוא נפטר, זכות תביעה?

לאדם שנפטר עשויה לקום זכות תביעה: ליורשים (תביעת העיזבון) ולתלויים. ס' 19 לפק' הנזיקין אינו יוצר זכות תביעה עצמאית, אלא מדובר במצב בו  למנוח, אלמלא מת, הייתה עילת תביעה כנגד הנתבע, דהיינו, העיזבון בא בנעליו של המנוח. העיזבון תובע את הנזק של הנפגע עצמו, אשר לא הספיק לקבל פיצויים.

 

 

בזמן נסיעה באוטובוס הנהג בלם וכתוצאה מכך נפלתי את מי אני תובעת?

נוסעים הנפגעים בזמן נסיעה באוטובוס יוכרו כנפגעי תאונת דרכים, ויהיו זכאים לתבוע את נזקיהם מחברת הביטוח אשר מבטחת את האוטובוס בו נסעו.
כמו בכל מקרה של תאונה, חשוב ביותר לרשום את כל הפרטים הרלוונטים, ובפרט את שם חברת האוטובוסים, את פרטי הנהג, את מספר האוטובוס ואת שעת הנסיעה ומקום הפגיעה. במידה וישנם עדים לפגיעה, חשוב ביותר לרשום את פרטיהם, למקרה בו יהיה צורך להוכיח את קרות המקרה ונסיבותיו.

 


עברתי תאונת פגע וברח את מי אני תובעת?

קרנית, קרנית הינה תאגיד ציבורי שהוקם מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975, קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, במקרים המנויים בחוק והבולטים בהם:

1. נפגעי תאונות "פגע וברח".
2.נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רשיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה  (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה).
3. נפגעים מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח אשר נכנסה להליכי פירוק.


 


רשלנות רפואית:

האם על הרופא למסור לי את כל המידע בדבר הטיפול הרפואי?

כן, זכותו של החולה לקבל מידע על טיפול רפואי נגזרת מזכותו של אדם לאוטונומיה, הלכה היא כי טיפול רפואי שניתן ללא הסכמה מפורשת ומושכלת של החולה וללא ידיעת כל העובדות הטיפול, עשוי להיות בנסיבות מסוימות עוולת תקיפה או עוולת הרשלנות. על הרופא לא רק להסביר למטופל ולהחתימו על הסכמה אלה גם לוודא כי החולה הבין את ההסבר, את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בפרוצדורה הרפואית.