תאונות דרכים


 

כל אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצויים מחברת הביטוח על פי חוק הפלת"ד (בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975). בין אם הוא היה  הנהג, נוסע או הולך רגל. האחריות לנפגע בתאונות דרכים היא אחריות מוחלטת ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחרים וכן אחריות מוחלטת זו מגובה בביטוח חובה אשר תכסה את האחריות המוחלטת ע"פ החוק.
החוק מגדיר תאונת דרכים כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה" זוהי הגדרה רחבה ולכן מצא המחוקק לנכון לקבוע מספר מקרים אשר מרחיבים את  ההגדרה ואף יכירו בהם כתאונת דרכים (לדוג' עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב) ומנגד קבע מקרים אשר לא יכנסו לחוק (לדוג' לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי) על אך זאת כל מקרה ייבחן לגופו אך יש לזכור כי לא כל מקרה יסווג כתאונת דרכים המזכה בפיצויי. רכב אשר לא ביטח את רכבו בביטוח חובה או שזהות הרכב אינה ידועה תוגש התביעה נגד קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר תפקידה של הקרן הוא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק אך אין בידו לתבוע פיצויים מאת המבטח.

 
יש לציין כי נפגע אשר קמה לו עילת תביעה לפי חוק הפלת"ד, לא יהיה יהיה זכאי לתבוע כל גורם אחר מכוח כל חוק אחר זהו עיקרון ייחוד עילה הקבוע בחוק הפיצויים.

 
דרכים להתמודדות בעת קרות תאונה:

1. קבלת פרטים מלאים של  המעורבים - מיד לאחר התאונה חשוב לרשום את הפרטים המזהים של כל הנהגים המעורבים בתאונה - שם מלא, כתובת, מספר תעודת  זהות, מספר רישיון נהיגה, שם חברת הביטוח ומס' הפוליסה, פרטי העדים ומספר טלפון  נייח ונייד.


2. מומלץ לפנות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מיד לאחר התאונה- יש לפנות בהקדם יש לפנות  בהקדם לקבלת טיפול רפואי ולוודא כי תלונותיכם תועדו על ידי הרופא המטפל, יש לשמור על רצף טיפולי וכן להישמע להוראת הרופא, בד בבד יש לשמור את התיעוד הרפואי וסיכום ביקור אצל הרופא  ובין היתר אישורי מחלה כמו כן חשוב לשמור על קבלות בגין הוצאות רפואיות ונסיעות לטיפולים רפואיים על מנת לקבל החזר. 


3. תיעוד האירוע- במידת האפשר יש לתעד את האירוע כפי שאני זוכרים לדוג' לאיזה כיוון נסענו ובאיזה מהירות, כיצד קרתה התאונה, תיעוד האירוע יסייע לנו בשלב מאוחר יותר מול חברת הביטוח בעת הגשת התביעה.


4. צילום הנזק שנגרם לרכב ולגוף- מומלץ לצלם את הנזק גוף שנגרם לצורך תיעוד הפגיעה, גם אם אלו רק שפשופים או מכות שטחיות בד בבד מומלץ אף לצלם את הנזק שנגרם לרכב על מנת שיהיה ניתן להוכיח אח"כ מול חברת הביטוח בדבר החבות. 

5. דווח למשטרה-  יש לדווח למשטרה בגין  קרות התאונה לקבל אישור משטרה "טופס מידע על נתוני תיק"  אישור הכולל את פרטיהם של כל מי שהיו מעורבים בתאונה, לרבות פרטי הרכבים ופוליסות הביטוח. לאישור זה יש חשיבות רבה במקרה שהתאונה היא גם תאונת עבודה יש לטפל בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.

 
6. לא לדבר עם חוקרים מטעם חברות הביטוח-  לרוב חברות הביטוח שולחות חוקרים מטעמן על מנת לנסות ולדלות פרטים בנוגע למצבו של הנפגע ולפרטי התאונה לכן להימנע מכל מגע עם חוקרי ביטוח ולא להכניסם הביתה ולא לענות על שאלותיהם שכן חלילה נגרום נזק יש להםנות אותם אל העו"ד אשר מטפל בתביעתכם.

 יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד המתמחה בתחום.

**חשוב לציין כי המידע שיובא להלן הינו מידע ראשוני בלבד אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. על מנת לברר את זכויותיך יש להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום זה.